ANASAYFA
ASIM YILDIRIM BİR YUDUM HİKAYE
NuReTtİn YıLdIz HAYAT REHBERİ DERSLERİ
KADİR GECESİNİN ÖNEMİ VE YAPILMASI GEREKENLER
RAMAZAN AYI ÖNEMİ YAPILACAK İBADETLER
BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ
RESİMLİ NAMAZ HOCASI
ÇOCUKLARIMIZA DİNİ OYUNLAR
KURAN-KERİM DİNLE
KURAN-I KERİM MEALİ
İLAHİ DİNLEME SAYFASI
32 VE 54 FARZ
SABAH NAMAZINA NASIL KALKILIR
KIYMETLİ SÖZLER
ESMAÜL HÜSNA RABBİMİZİN 99 İSMİ
ÖĞRENCİLER İÇİN ÖDEV ARŞİVİ
PEYGAMBERLER TARİHİ
HANIMLAR İÇİN YEMEK TARİFLERİ
ŞİFALI BİTKİLER
İBRET ALINACAK RESİMLER
İletişim
1-Şikâyetçi olup ağladığım nice günler oldu. Zaman geldi ki, ağladığım günlere ağladım.Hazreti Ebû Bekir Radıyallahu anh
2- İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Hazreti Ömer Radıyallahu anh
3- Gözü haramdan korumak ne güzel şehvet perdesidir. Hazreti Osman Radıyallahü anh
4- Lüzûmsuz şeylerin peşinden koşan, lüzûmlu şeyleri kaçırır. Hazreti Ali Radıyallahu anh
5- Cevap çok uzun olduğu zaman doğru gizli kalır. Hazret-i Ali Radıyallahü anh
6- Kuran tilaveti ile kalbine ruhani feyiz sirayet eden kimse, dostlarının ayrılığı ile vahşet halini hissetmez. Hazreti Ali Radıyallahu anh
7- Edep aklın suretidir. Hazreti Ali Radıyallahu anh
8-İnsanlarla öyle iyi geçininiz ki düşmanınız bile ölümünüze ağlasın. Hazreti Ali Radıyallahu anh
9- Akıl tamam olunca, söz azalır. Hazreti Ali Radıyallahu anh
10 Derin fikre sahip olanın nazarı da güzel olur. Hazreti Ali Radıyallahu anh
11- İlimsiz ibadette, tefekkürsüz Kur'an tilavetinde hayır yoktur. Hazreti Ali Radıyallahu anh
12- Dinî hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen, peygamberliğe inanmamış olur. Onunla konuşmak akıl işi değildir. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh
13- Eshâb-ı kirâm, sadece sohbet(vaaz) ile nihâyetsiz kemâlata vâsıl oldular. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh
14- İhlâs, dünya faydalarını düşünmeyip ibâdetlerini yalnız Allahü teâlânın rızası için yapmaktır. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh
15- Eflatun, felsefecilerin reisidir, Îsâ'nın bi'seti devletine kavuştu, ama onu tasdik etmedi. Cehaleti sebebi ile sandı ki: Kendisinin ona ihtiyacı yoktur. Böylelikle, nübüvvet bereketlerinden bir nasibe nail olamadı. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh
16- Sohbet Ayet-i Kerimeye kırık mana vermek değil, Ayet-i Kerimeyi kalbine indirip, Kalbinden çıkarıp vermektir. Mahmut Ustaosmanoğlu Kuddise Sirruhû
17- Müslüman bir kadın, çocuğunu emzirdiği sürece, Allah yolunda cihat edenler gibidir. Saîd bin Cübeyr Rahmetullahi aleyh
18- Düşmanlarınızla oturup kalkan, sizin dostunuz olamaz. Sa'dî Şirâzî Rahmetullahi aleyh
19- İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir. Abdülvehhâb-ı Müttekî Rahmetullahi aleyh
20- İnsana az bir mal yetişir. Çok mal ise kâfi gelmez. Ahmed bin Hanbel Rahmetullahi aleyh
21- Seni Allahü teâlâya yaklaştıran şey, ihtiyacını O’ndan istemendir. Halka sevdiren şey de onlardan bir şey istememendir. Ebû Bekr-i Verrâk Rahmetullahi
22- aleyh Kâfir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırma! Kalb kırmak, Allahü teâlâyı incitmek demektir. Ahmed Yesevî Rahmetullahi aleyh
23- Allahın kitâbından ve Resûlullahın hadîslerinden sonra, islâm kitâblarının en üstünü, en fâidelisi İmâm-ı Rabbânînin Mektûbât kitâbıdır. Mektûbâtda bildirilen tesavvufdan, tarîkatden ve hakîkî mürşidlerden şimdi hiç kalmadı. Bizler, Mektûbâtdaki ince bilgileri, ma’rifetleri anlayamayız. Abdülhakîm Efendi
24- İslamiyet'in içinde hiç bir kötülük, İslamiyet'in dışında da hiç bir iyilik yoktur. Ebu-l Vefâ Rahmetullahi aleyh
25- Üç şey kalbi öldürür: Çok konuşmak, çok uyumak ve çok yemek. Fudayl bin İyad Rahmetullahi aleyh
26- Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti. Yarının geleceği belli değil. Öyle ise; bugünün kıymetini bil! Hasan-ı Basrî Rahmetullahi
27- aleyh Dertsiz Adam derssiz adamdır. Recep Hocamız Rahmetullahi aleyh
28- Çocuktaki utanma hali ondaki akıl nurunun alametidir. İmamı Gazali Rahmetullahi aleyh
29- Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzûrun kıymetini huzûrsuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayâtın kıymetini ölüler bilir. Hâtim-i Esam Rahmetullahi aleyh
30- Ağzına helva verenle ensene tokat atan arasında fark gözettikçe, sende Tevhid tamam değildir. MEVLÂNÂ ALAEDDİN ÂBİZİ
31- Kendini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni işgal eder. İmâmı Şâfî
32- Yolumuz yâr ile gül bahçesine uğradı; Ben gafletle güle nazar edince dedi ki yâr : Muhabbetin şartı bu mudur, utan yaptığından! Ben varken güle bakmak nasıl elinden gelir?
33- Mevlânâ Dua Ubudiyetin ruhudur ve halis bir îmânın neticesidir.
34- Said Nursi Mektubat / Yirmi Dördüncü Mektup - s.489 Pâdişâh-ı âlem olmak bir kuru kavga imiş; Bir velîye bende olmak Cümleden âlâ imiş!... Yavuz Sultan Selim Kimki Kur'ân bilmedi sanki dünyaya gelmedi.
35- Yunus Emre İnsan ölmez, Dünyasını değiştirir. Ölen hayvan olur, İnsanlar ölmez! Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil!
36- Yunus Emre Neyleyeyim dünyayı Bana Allah'ım gerek. Gerekmez masivayı Bana Allah'ım gerek. Ehli dünya dünyada Ehli ukba ukbada Her biri bir sevdada Bana Allah'ım gerek. Dertli dermanın ister Kullar sultanın ister Aşık cananın ister Bana Allah'ım gerek. Bülbül güle karşı zar Pervaneyi yakmış nar Her kulun bir derdi var Bana Allah'ım gerek. Beyhude hevayı ko Hakkı bula gör ya hu Hüdayi'nin sözü bu Bana Allah'ım gerek.
37- Aziz Mahmut Hüdai Dünya cennete göre zindan, cehenneme göre ise cennet gibidir. Abdulkadir Geylani Rahmetüllahi Aleyh
38- İki tur insan daima açtır. Biri bilimi arayan, diğeri de parayı. Cat stevens (Yusuf islam)
39- Sözü dost, özü düşmandan usandım. Dili Mümin, kalbi şeytandan usandım. Herkesin kahrı çekilir ama; Ben davasız Müslüman'dan usandım. Bir milletin kültürünü kontrol etmek, o milletin dilini kontrol etmekle; bir milleti imha ise nesilleri mazisinden, tarihinden ve bilhassa milli ve manevi değerlerinden koparmakla mümkündür. Bernard Lewis
40- Cesaret gerektiren yaşamaktır,ölmek değil! M. Antionette
41- Çalışmak bizi şu üç şeyden kurtarır: Can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar, Yoksulluk. VOLTAIRE
42- Bir pîre demişler ki, evlen! Demiş : Ben daha bulûğa ermedim! insan veliliğe erince baliğ olur; Velilik olmayınca çocukluk olur. Şeyh Şirazî «Gülşen-i Raz»
43- Gezdim halep ile şamı Eyledim ilmi talep Meğer ilim bir hiç imiş İllâ edep illâ edep. Bize bir nazar oldu Cumamız Pazar oldu Ne olduysa azar azar oldu! İnsanlara emri bil mâruf yaparken onlara sanki başlarının üzerinde güvercin varmış gibi yaklaşırız. O kuş imanlarıdır AMELDE YÜSR İTİKADDA YAKİN Hakîki sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde de eksilmeyendir. Yahyâ bin Muâz-ı Râzî Rahmetullahi aleyh
44- Yiğit harpte, dost dertte, olgun adam da hiddette belli olur. Arap Atasözü
45- Tolstoy: Zindana atılan biçarelere muhafızlarını seçme hakkı verilse bu onların hürriyetini temin eder mi? (etmez ama belki az buçuk rahat etmelerini sağlar hiç sevmiyorum bu adamı akMurat)
46- Tarih bilmeyen diplomat pusuladan anlamayan kaptana benzer. Cevdet Paşa
47- Dahi bir fesad koptu cihanda Hevai nefse düştü nâs bu anda Eğer alim eğer abid bu şanda Hadis tefsir fıkıh kaldı nihanda Bu nâsdan ayrılup hakka gidelim Cemali ba kemaleh seyr idelim İsmet Garibullah Rahmetullahi Aleyh
48- Risale-i Kudsiye Dost istersen ALLAH yeter Yaren istersen KUR'AN yeter Mal istersen KANAAT yeter Düşman istersen NEFİS yeter Nasihat istersen ÖLÜM yeter Hani nerede? Gönüllerden kubbelere, Kubbelerden gönüllere Gürül gürül akan Kur'an sesleri?... Kur'an sesleri dindirilmiş, Müslümanlar sindirilmiş!... Allah-Muhammed-Hülafa-i raşidinin İsimleri kubbelerden yerlere indirilmiş!... Mabedimin göğsüne uzanan namahrem eli, Kimin elidir?!... Söyle Ayasofya, söyle. Seni puthane yapan hangi delidir?!...OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ
49- "Sadece başkaları için yaşanan bir hayat, yaşamaya değer bir hayattır." - Albert Einstein
50- "Eğer bir yaşam, tümüyle kişisel arzuları tatmine yönelmişse er yada geç, acı bir düş kırıklığına yol açar." 51- Albert Einstein "Milliyetçilik bir çocukluk hastalığıdır. İnsanlığın kızamığıdır."
52 - Albert Einstein Bir erkeğin daima tek bir kadını sevemeyeceğini söylemek, bir kemancının aynı müzik parçasını çalabilmek için farklı kemanlara ihtiyaç duyduğunu söylemek kadar saçma bir şeydir. HONORE DE BALZAC
53-Bu müziğin dışındaki insanlar Rock'n Roll müzisyenlerini ve dinleyicilerini hafif kaçık olarak nitelendirir. Bu aslında pek de yanlış değil. Bütün Rock grupları ve sadık hayranları hassas ve tüm olup bitenleri sorgulayan hisli bir yapıya sahip oldukları için çabuk kafayı sıyırırlar." Ronnie James Dio İnsan inanır ve inandığı gibi yaşarsa insandır yoksa bir hiçtir! KEMTER
54- Ağlayım ki göz yaşlarım kalbimi yumuşatsın.KEMTER
55- Bazı insanlar köpekten beterdir bazılarının ise köpeği olmaya değer. KEMTER
56- Tek dostum kitaplarım, tek düşmanım cahil dostlarım. Diderot
57- İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. Montaigne
58- Aklı sadece beyin fonksiyonu olarak yıllarca açıklamaya çalıştıktan sonra bir kişinin, varlığımızın iki önemli unusurdan meydana geldiğini savunan fikri benimsemesinin daha mantıklı olduğu sonucuna vardım. Aklı, beynin içindeki sinirsel işlemler bazında açıklamanın imkansız olacağı kesin gözüktüğü için, varlığımızın iki önemli unsuru (madde ve ruh) açısından açıklanması gerektiğini anladım. Wilder Penfield
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Rahmi Durukan, 08.05.2014, 11:30 (UTC):
siteniz güzel olmuş elinize sağlık selam ve dua ileBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:


TOPLAM 14159 ziyaretçi Sizlerle büyüyoruz
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=